Cahiers Bruxellois : La contestation

Cahiers Bruxellois : La contestation

Cahiers Bruxellois : La contestation

Datum: 
01/09/2018 - 31/12/2018

In het Archief van de Stad Brussel worden de gemeentelijke archiefbestanden bewaard en geraadpleegd. Het is de bedoeling de bewaarde documenten te valoriseren en ter beschikking te stellen van het publiek. In dit jubileumjaar worden documenten voor het voetlicht geplaatst die de jaren zestig verduidelijken en illustreren, in het bijzonder de gebeurtenissen in mei ‘68. Het project Brussel en mei 1968 wil de meest uiteenlopende documentatie (affiches, foto’s, persknipsels, geluidsopnames,...) digitaliseren en op een website bundelen. Zo zal aan de hand van een tijdlijn een overzicht kunnen worden geschetst van de gebeurtenissen die in die woelige periode plaatsvonden in Brussel, België en de rest van de wereld. Bovendien zal Brusselse Cahiers, het magazine voor stadsgeschiedenis dat het Stadsarchief jaarlijks uitbrengt, in 2018 helemaal in het teken staan van contestatie in allerlei vormen. De artikels verschijnen ook online op het digitale platform Cairn (www.cairn.info).

Plaats: 
Archief van de Stad Brussel

Huidevettersstraat 65
1000 Brussel
www.archives.bruxelles.be